BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dağın tepesine fidan dikti

Dağın tepesine fidan dikti

Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel E­roğ­lu, dün Mil­li A­ğaç­lan­dır­ma Se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da Art­vin’de ger­çek­leş­ti­ri­len fi­dan di­ki­mi tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel E­roğ­lu, dün Mil­li A­ğaç­lan­dır­ma Se­fer­ber­li­ği kap­sa­mın­da Art­vin’de ger­çek­leş­ti­ri­len fi­dan di­ki­mi tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Pik­nik ve din­len­me a­la­nı a­çı­lı­şı­nı da ger­çek­leş­ti­ren Ba­kan E­roğ­lu, bu­ra­da yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da Art­vin’de o­luş­tu­ru­lan ba­raj gö­lü i­le Art­vin’e de­ni­zi ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Gök­türk Fı­rat ART­VİN İ­HA
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT