BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Afet bölgesine soluk

Afet bölgesine soluk

Afete maruz bölgelerde, kurumların Emekli Sandığı’na olan borçlarına, afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak. Bu bölgelerdeki kamu kurumları, afetin meydana geldiği yıl ve ertesi yıl telsiz kullanma ücretlerinden muaf olacak.Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair KHK, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni KHK kapsamında yapılan değişiklikler, tabii afetlere dönük alınan veya alınacak tedbirleri içeriyor. KHK kapsamında Emekli Sandığı Kanunu’na bir hüküm eklendi. Buna göre, genel hayatı etkileyen tebii afetlerin meydana geldiği bölgede bulunan sandığa tabi kurumlardan, afet nedeniyle süresinde bildirimde bulunamayan ya da tahakkuk eden sandık alacaklarını ödemeyen kurumların, sandığa olan her türlü borçlarına, afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faizi uygulanmayacak. Emekli kesenek ve karşılıklarını kendileri ödeyen iştirakçilerle, geçmiş hizmet sürelerini borçlanmış bulunan iştirakçilerin tabii afet nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğradıklarını belgeleyenlerin sandığa yapacakları ödemeler, istekleri halinde ertelenecek. TELSİZ ÜCRETİNDE MUAFİYET Telsiz Kanunu’nun 21. maddesine de “deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde, genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan yerleşim birimlerindeki afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları, afetin meydana geldiği yıl ve ertesi yıl, telsiz kullanma ücretlerinden muaf tutulur. Ancak yapılan ödemeler, geri ödenmez” fıkrası eklendi. Yeni KHK’de yer alan maddelerden biri de afet bölgelerinde Orman Bakanlığı tarafından sağlanacak kolaylıkları içeriyor. Buna göre, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden, Orman Bakanlığı’nca belirlenen alanlar, tabii afet bölgelerinde afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskanlarını temin için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na 49 yıl süre ile tahsis edilebilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT