BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ne­ğin ağ­zın­da­ki ­bom­ba­lı po­şet ­pat­la­dı: 1 ya­ra­lı

İ­ne­ğin ağ­zın­da­ki ­bom­ba­lı po­şet ­pat­la­dı: 1 ya­ra­lı

E­ruh il­çe­si­ne bağ­lı Bil­gin kö­yü, Ça­yır­lı mez­ra­sı­na dün sa­bah sa­at­le­rin­de hay­van ot­lat­ma­ya gi­den 38 ya­şın­da­ki Ab­dul­se­lam A. i­sim­li ço­ban bü­yük­baş hay­van­lar­dan bi­ri­nin ağ­zı­na po­şe­te sa­rı­lı bir cis­min ta­kıl­dı­ğı­nı fark et­ti> Ze­ke­ri­ya Gü­neş Sİ­İRT İ­HA E­ruh il­çe­si­ne bağ­lı Bil­gin kö­yü, Ça­yır­lı mez­ra­sı­na dün sa­bah sa­at­le­rin­de hay­van ot­lat­ma­ya gi­den 38 ya­şın­da­ki Ab­dul­se­lam A. i­sim­li ço­ban bü­yük­baş hay­van­lar­dan bi­ri­nin ağ­zı­na po­şe­te sa­rı­lı bir cis­min ta­kıl­dı­ğı­nı fark et­ti. Cis­mi çı­kart­ma­ya ça­lış­tı­ğı sı­ra­da mey­da­na ge­len pat­la­ma so­nu­cu Ab­dul­se­lam A.’nın her i­ki ko­lu kop­tu. Pat­la­ma so­nu­cu i­nek te­lef ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT