BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAMSİ BEREKETİ

HAMSİ BEREKETİ

Sam­sun­lu ba­lık­çı Mus­ta­fa Yıl­maz, “Bu se­zon de­niz­de kum gi­bi ham­si var, inşallah böyle sürer” de­di. Gece boyunca 2 bin ton hamsi avlayan balıkçıların yüzü güldü.Kas­ta­mo­nu’nun İne­bo­lu il­çe­sin­de ba­lık­çı­lar ge­ce bo­yun­ca 2 bin ton ham­si av­la­dı. Alı­nan bil­gi­ye gö­re ve­rim­siz ge­çen pa­la­mut se­zo­nu­nun ar­dın­dan umu­du­nu ham­si­ye bağ­la­yan Ka­ra­de­niz­li ba­lık­çı­la­rın yü­zü gül­dü. Ge­ce bo­yu Ka­ra­de­niz açık­la­rın­da av­la­nan ba­lık­çı tek­ne­le­ri, sa­ba­ha kar­şı İne­bo­lu Li­ma­nı’nı dol­dur­du. Ka­sa­la­ra dol­du­ru­lan ham­si­ler kam­yon­lar­la Tür­ki­ye’nin çe­şit­li il­le­ri­ne sevk edil­me­ye baş­lan­dı. Ham­si bol­lu­ğu tez­gah­lar­da­ki ba­lık fi­yat­la­rı­na da yan­sı­dı. Ki­lo­su 5 YTL’den sa­tı­lan ham­si­nin fi­ya­tı 2 YTL’ye düş­tü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT