BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tak­la atarak kar­şı ­şe­ri­de geç­ti: 2 ö­lü

Tak­la atarak kar­şı ­şe­ri­de geç­ti: 2 ö­lü

Bo­lu’nun Ge­re­de İl­çe­si’nde mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da; İs­tan­bul is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te olan Gam­ze D. (35) ida­re­sin­de­ki cip, sü­rü­cü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu tak­la ata­rak kar­şı şe­ri­de geç­ti.Bo­lu’nun Ge­re­de İl­çe­si’nde mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da; İs­tan­bul is­ti­ka­me­ti­ne git­mek­te olan Gam­ze D. (35) ida­re­sin­de­ki cip, sü­rü­cü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si so­nu­cu tak­la ata­rak kar­şı şe­ri­de geç­ti. Ka­za­da, Nu­man Sa­bit Ma­ma­loğ­lu (64) ve Ba­hat­tin Ma­ma­loğ­lu(19) olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ya­ra­la­nan ve An­ka­ra’da po­lis me­mu­ru ol­du­ğu öğ­re­ni­len sü­rü­cü Gam­ze D., Sel­min M. ve Tay­yi­be D. ise kal­dı­rıl­dık­la­rı Ge­re­de Dev­let Has­ta­ne­si’nde te­da­vi al­tı­na alın­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT