BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TIR’a çar­pan oto­da 2 tu­rist öl­dü

TIR’a çar­pan oto­da 2 tu­rist öl­dü

Si­liv­ri’de bir TIR’a çar­pan oto­mo­bil­de­ki ya­ban­cı uy­ruk­lu 2 ki­şi öl­dü, 1 ki­şi ya­ra­lan­dı.Si­liv­ri’de bir TIR’a çar­pan oto­mo­bil­de­ki ya­ban­cı uy­ruk­lu 2 ki­şi öl­dü, 1 ki­şi ya­ra­lan­dı. Ro­man­ya uy­ruk­lu Cris­tin E. (33) yö­ne­ti­min­de­ki oto­mo­bil, TEM Oto­yo­lu Kı­na­lı mev­ki­sin­de önün­de gi­den So­ner K’nin kul­lan­dı­ğı TIR’a ar­ka­dan çarp­tı. Oto­mo­bil­de­ki 2 ki­şi­nin içer­de sı­kı­şa­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği ka­za­da, ya­ra­lı kur­tu­lan sü­rü­cü Cris­tin E. ise has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. TIR sü­rü­cü­sü So­ner K. gö­zal­tı­na alı­na­rak Si­liv­ri İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na gö­tü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT