BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YÖK üye­li­ği­ne Prof. Şim­şek atan­dı

YÖK üye­li­ği­ne Prof. Şim­şek atan­dı

YÖK üye­li­ği­ne Yük­se­köğ­re­tim De­net­le­me Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Mu­hit­tin Şim­şek atan­dı.YÖK üye­li­ği­ne Yük­se­köğ­re­tim De­net­le­me Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Mu­hit­tin Şim­şek atan­dı. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ba­sın Mer­ke­zin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Cum­hur­baş­kan ı Gül’ün, boş bu­lu­nan YÖK üye­li­ği­ne, Yük­se­köğ­re­tim De­net­le­me Ku­ru­lu Ü ye­si Prof. Dr. Mu­hit­tin Şim­şek’in Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ya­pı­lan se­çi­mi­ni onay­la­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT