BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk pro­fe­sö­rün Av­ru­pa ba­şa­rı­sı

Türk pro­fe­sö­rün Av­ru­pa ba­şa­rı­sı

Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi Üni­ver­si­te­si (ESO­GÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Bü­lent Gö­re­nek, Av­ru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği’nin İh­ti­sas Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di.Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi Üni­ver­si­te­si (ESO­GÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Bü­lent Gö­re­nek, Av­ru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği’nin İh­ti­sas Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di. ESO­GÜ Tıp Fa­kül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Prof. Dr. Nec­mi Aka, Av­ru­pa Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği’nin İh­ti­sas Gru­bu­nun Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çi­len Prof. Dr. Bü­lent Gö­re­nek’in, Tür­ki­ye’den bu gö­rev­de yer alan ilk ve tek öğ­re­tim üye­si ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT