BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BERNA LAÇİN: BNG’nin ortağı oldum

BERNA LAÇİN: BNG’nin ortağı oldum

BNG 2008 Son­ba­har-Kış Ko­lek­si­yo­nu ta­nı­tı­mı­na Ber­na La­çin, Nur­gül Ye­şil­çay ve Ne­şe Er­berk de ka­tıl­dı.BNG 2008 Son­ba­har-Kış Ko­lek­si­yo­nu ta­nı­tı­mı­na Ber­na La­çin, Nur­gül Ye­şil­çay ve Ne­şe Er­berk de ka­tıl­dı. Ge­ce­de, fir­ma­nın baş ta­sa­rım­cı­sı ve or­ta­ğı Nil­gün Gü­len ile Ber­na La­çin sür­priz bir açık­la­ma yap­tı. İki­li dost­luk­la­rı­nı; İs­tan­bul ve İz­mir’de­ki ma­ğa­za­lar­da or­tak ola­rak da­ha da de­rin­leş­tir­dik­le­ri­ni açık­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104123
  % 0.12
 • 3.4906
  % -0.5
 • 4.1771
  % -0.29
 • 4.7234
  % -0.71
 • 145.551
  % 0.08
 
 
 
 
 
KAPAT