BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu si­lah­lar bir or­du­ya ye­ter!

Bu si­lah­lar bir or­du­ya ye­ter!

Uyuş­tu­ru­cu çe­te­le­ri ara­sın­da­ki kan­lı ça­tış­ma­lar­la gün­de­me ge­len Mek­si­ka­’da bir or­du­ya ye­te­cek ka­dar si­lah ve mer­mi ele ge­çi­ril­di.Uyuş­tu­ru­cu çe­te­le­ri ara­sın­da­ki kan­lı ça­tış­ma­lar­la gün­de­me ge­len Mek­si­ka­’da bir or­du­ya ye­te­cek ka­dar si­lah ve mer­mi ele ge­çi­ril­di. Mek­si­ka Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, ül­ke­nin ku­ze­yin­de dü­zen­le­nen bir ope­ras­yon­da or­du­nun ül­ke ta­ri­hin­de ilk de­fa re­kor dü­zey­de si­lah ve mü­him­mat ele ge­çir­di­ği­ni du­yur­du. Ba­kan­lık açık­la­ma­sın­da, Tek­sas sı­nı­rı ya­kın­la­rın­da, uyuş­tu­ru kar­tel­le­ri­ni he­def alan bas­kın­lar­da 314’ü bü­yük ka­lib­re­li ol­mak üze­re top­lam 540 si­lah, ya­rım mil­yon mer­mi, 164 adet el bom­ba­sı ve çok sa­yı­da as­ke­ri mü­him­mat ele ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT