BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bank As­ya büyüdü ak­tif­le­ri­ni de ar­tır­dı

Bank As­ya büyüdü ak­tif­le­ri­ni de ar­tır­dı

Bank As­ya’nın 2008 yı­lı ilk 9 ayın­da­ki net dö­nem kâ­rı, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 15 ar­ta­rak 162 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti.Bank As­ya’nın 2008 yı­lı ilk 9 ayın­da­ki net dö­nem kâ­rı, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 15 ar­ta­rak 162 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti. Ban­ka­nın 2008’de de kâr­lı bi­çim­de bü­yü­me­ye de­vam et­ti­ği be­lir­ti­len açık­la­ma­da, 2007’nin ilk 9 ayın­da 141 mil­yon YTL olan net kâ­rın 2008 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­min­de yüz­de 15 ar­tış­la 162 mil­yon YTL’ye, yıl so­nu­na gö­re öz­kay­nak­la­rın yüz­de 54 ar­tış­la 1 mil­yar 319 mil­yon YTL’ye, ak­tif top­la­mı­nın yüz­de 22 ar­tış­la 7 mil­yar 610 mol­yon YTL’ye yük­sel­di­ği be­lir­til­di. Öte yan­dan ban­ka­nın kre­di­ler top­la­mı 5 mil­yar 933 mil­yon YTL’ye, gay­ri nak­di kre­di­ler top­la­mı ise 10 mil­yar 106 mil­yon YTL’ye ulaş­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT