BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes'in intikamı 71-53

Efes'in intikamı 71-53

Geçen sezon Beşiktaş’a iki maçta da yenilen Efes, bu sezonun ilk randevusunda siyah-beyazlıları farklı mağlup ettiGeçen sezon Beşiktaş’a iki maçta da yenilen Efes, bu sezonun ilk randevusunda siyah-beyazlıları farklı mağlup etti 10’DA SI­FIR ÜÇ­LÜK BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin der­bi ma­çın­da Efes, Be­şik­taş’ı 71-53 mağ­lup et­ti. 5-0’lık se­riy­le kar­şı­laş­ma­ya baş­la­yan la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, Smith’in bas­ke­tiy­le 6. da­ki­ka­yı 12-3, ilk pe­ri­yo­du da 14-9 ön­de geç­ti. İkin­ci çey­re­ğe 7-0’lık se­riy­le gi­ren Efes, far­kı 12 sa­yı­ya çı­kar­dı: 21-9. Bu da­ki­ka­ya ka­dar 10 üç­lük atı­şın hiç­bi­ri­ni sa­yı­ya çe­vi­re­me­yen Be­şik­taş, Fai­son ile ilk üç­lü­ğü­nü bul­du (21-12) an­cak Ka­ya Pe­ker’in sa­yı­la­rıy­la far­kı açan Efes, so­yun­ma oda­sı­na 31-18’lik skor­la dön­dü. KAR­TAL YE­Tİ­ŞE­ME­Dİ İkin­ci ya­rı­da But­ler’la et­ki­li ol­ma­ya ça­lı­şan Be­şik­taş, far­kı ka­pat­ma­ya ça­lış­sa da Efes, ra­ki­bi­nin yak­laş­ma­sı­na izin ver­me­di. Smith, Cenk ve Ka­ya ile far­kı 18 sa­yı­ya (48-30) çı­ka­ran la­ci­vert-be­yaz­lı­lar, 3. çey­re­ği de 52-37 ön­de ka­pa­tan ta­raf­tı. Be­şik­taş, son çey­rek­te alan sa­vun­ma­sıy­la ra­ki­bi­ni dur­dur­ma­ya ça­lı­şıp ara­da­ki far­kı 9 sa­yı­ya (58-49) in­dir­di. An­cak Efes bu de­fa Smith, Shum­pert ve Ka­ya’nın bas­ket­le­riy­le sa­lon­dan 18 sa­yı fark­la ga­lip ay­rıl­dı: 71-53. SA­LON: Ay­han Şa­henk HA­KEM­LER: En­gin Ken­ner­man *** Ay­tuğ Ek­ti *** Ka­an Bü­yük­çil *** E­FES: S­mith *** 19 S­hum­pert ** 10 T­horn­ton * Ke­rem *** 11 Vu­ja­nic ** 4 Ka­ya Pe­ker *** 15 Ka­ki­o­u­zis ** 4 Si­nan Gü­ler * Cenk Ak­yol * 3 BE­ŞİK­TAŞ: Meh­met Yağ­mur * 4 Mu­rat­can ** 7 Fa­i­son ** 5 Ö­mer Ün­ver * 3 Ha­luk Yıl­dı­rım * 2 A­dem Ö­ren * 2 C­hat­man *** 19 A­us­tin ** 7 Cev­her * 3 But­ler ** 7 ­İLK YA­RI: 31-18 E­fes le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 14- 9, 17- 9, 21-19, 19-16
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT