BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­şa 1-1 top­lu­yor

Pa­şa 1-1 top­lu­yor

Ge­çen haf­ta Ri­ze’den 1 pu­an­la dö­nen Ka­sım­paşa e­vin­de Ma­lat­yas­por’a pu­an kap­tır­dı: 1-1.MA­LAT­YA PU­AN KO­PAR­DI Ge­çen haf­ta Ri­ze’den 1 pu­an­la dö­nen Ka­sım­paşa e­vin­de Ma­lat­yas­por’a pu­an kap­tır­dı: 1-1. Ev­sa­hi­bi e­kip 6.da­ki­ka­da sol­dan kor­ner kul­lan­dı, Ev­ren to­pu göğ­süy­le in­dir­di ve vur­du: 1-0. Go­lü er­ken bu­lan K.Pa­şa’nın da­ha son­ra­ki bas­kı­sı so­nuç ver­me­di. 76’da Ma­lat­ya a­dı­na Ce­lil’in ce­za sa­ha­sı­na gi­rip vur­du­ğu şut di­rek­ten dön­dü, Ca­ner ta­mam­la­dı: 1-1. Ma­çın son da­ki­ka­la­rın­da Ma­lat­yas­por­lu Mus­ta­fa Sert ve Gök­han i­kin­ci sa­rı kart­lar­dan kır­mı­zı kart­la o­yun dı­şı kal­dı­lar.­ > A­li YE­DEK
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT