BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Felç­li Şirvan fenalaştı he­li­kop­ter ­Honaz’a indi

Felç­li Şirvan fenalaştı he­li­kop­ter ­Honaz’a indi> DE­NİZ­Lİ De­niz­li’de ge­çir­di­ği tra­fik ka­za­sı son­ra­sın­da felç olan ve evin­de so­lu­num ci­ha­zı­na bağ­lı ola­rak hayat mü­ca­de­le­si ve­ren 9 ya­şın­da­ki Şir­van Du­ran’ı An­ka­ra’ya gö­tü­ren am­bu­lans he­li­kop­ter, ço­cu­ğun ra­hat­sız­lan­ma­sı üze­ri­ne De­niz­li’nin Ho­naz il­çe­si­ne in­di. Kı­nık Sta­dı’nda Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı am­bu­lans he­li­kop­te­ri­ne alı­nan Şir­van, yol­cu­luk sı­ra­sın­da ra­hat­sız­lan­dı. Bu­nun üze­ri­ne he­li­kop­ter Ho­naz’a iniş yap­tı. An­ne Fun­da Bil­ge’nin kı­zı i­çin du­a e­dip göz­ya­şı dök­tü­ğü an­lar­da, sağ­lık e­kip­le­ri var güç­le­riy­le çalışıp Şir­van’ın kalp rit­mi­ni nor­ma­le döndürmeyi başardı. Yapılan müda-halenin ardından Şir­van, helikoptere tekrar bindirilerek An­ka­ra A­ta­türk E­ği­tim Has­ta­ne­si’ne götürülüp tedavi altına alındı.
Kapat
KAPAT