BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kızını da öldürmüş olabilir şüphesi!

Kızını da öldürmüş olabilir şüphesi!

Kay­bol­duk­tan 5 gün son­ra 7 par­ça­ya ay­rıl­mış ce­se­di şe­hir çöp­lü­ğün­de bu­lu­nan 11 ya­şın­da­ki Sa­bi­re Ak­ça­ka­ya’nın ka­til zan­lı­sı o­la­rak tu­tuk­la­nan yen­ge­si Y.A’nın, 1 yıl ön­ce kay­bol­du­ğu bil­di­ri­len kı­zı B.A. (23) i­çin e­vin­de ve e­vin bah­çe­sin­de po­lis ta­ra­fın­dan e­ği­tim­li kö­pek­ler­le a­ra­ma ya­pıl­dı.> KIRŞEHİR Kay­bol­duk­tan 5 gün son­ra 7 par­ça­ya ay­rıl­mış ce­se­di şe­hir çöp­lü­ğün­de bu­lu­nan 11 ya­şın­da­ki Sa­bi­re Ak­ça­ka­ya’nın ka­til zan­lı­sı o­la­rak tu­tuk­la­nan yen­ge­si Y.A’nın, 1 yıl ön­ce kay­bol­du­ğu bil­di­ri­len kı­zı B.A. (23) i­çin e­vin­de ve e­vin bah­çe­sin­de po­lis ta­ra­fın­dan e­ği­tim­li kö­pek­ler­le a­ra­ma ya­pıl­dı. P­si­ko­lo­jik p­rob­lem­le­ri ol­du­ğu bil­di­ri­len Y.A’nın kı­zı B.A’nın da Sa­bi­re Ak­ça­ka­ya i­le ay­nı a­kı­be­ti pay­laş­mış ol­ma ih­ti­ma­li­ne kar­şı ya­pı­lan a­ra­ma­da her­han­gi bir bul­gu­ya rast­lan­ma­dı­ğı be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT