BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 230 fi­dan di­ke­rek ce­za­la­rı­nı çek­ti­ler

230 fi­dan di­ke­rek ce­za­la­rı­nı çek­ti­ler

Kah­ra­man­ma­raş’ın El­bis­tan il­çe­sin­de, Or­man Ko­ru­ma Ya­sa­sı’na mu­ha­le­fet­ten yar­gı­la­nan ve top­lam 230 fi­dan dik­me ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan 3 ki­şi, yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di.Kah­ra­man­ma­raş’ın El­bis­tan il­çe­sin­de, Or­man Ko­ru­ma Ya­sa­sı’na mu­ha­le­fet­ten yar­gı­la­nan ve top­lam 230 fi­dan dik­me ce­za­sı­na çarp­tı­rı­lan 3 ki­şi, yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di. Gök­sun Sulh Ce­za Mah­ke­me­si’n­de, il­gi­li ya­sa­ya mu­ha­le­fet su­çun­dan yar­gıç kar­şı­sı­naçı­kan M.G. (37) ve M.K. (37) 100’er, H.K. (27) i­se 30 fi­dan dik­me ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­mış­tı. Sa­nık­lar, El­bis­tan De­ne­tim­li Ser­best­lik ve Yar­dım Mer­ke­zi Şu­be Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri ve or­man ko­ru­ma me­mur­la­rı de­ne­ti­min­de, yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT