BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İn­san ka­çak­çı­lı­ğın­da PKK par­ma­ğı var

İn­san ka­çak­çı­lı­ğın­da PKK par­ma­ğı var

Ga­zi­os­man­pa­şa’da­ki ope­ras­yon­da 187 göç­men­le bir­lik­te ya­ka­la­nan şe­be­ke üye­le­rin­den ba­zı­la­rı­nın PKK te­rör ör­gü­tü üye­si ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.Ga­zi­os­man­pa­şa’da­ki ope­ras­yon­da 187 göç­men­le bir­lik­te ya­ka­la­nan şe­be­ke üye­le­rin­den ba­zı­la­rı­nın PKK te­rör ör­gü­tü üye­si ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Şe­be­ke­nin Kü­çük­çek­me­ce’de 14 göç­me­nin ölü­mü­ne se­bep olan S.K ile iliş­ki­si ol­du­ğu be­lir­len­di. Or­ga­ni­za­tör yar­dım­cı­sı ol­du­ğu be­lir­le­nen İ.K’nın, PKK ör­gü­tü­ne yar­dım ya­tak­lık su­çun­dan po­lis kay­dı bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Ya­ka­la­nan zan­lı­lar­dan H.K ve N.G’nin or­ga­ni­za­tör, A.K ve T.P’nin or­ga­ni­za­tör yar­dım­cı­sı ol­du­ğu be­lir­le­nir­ken, N.Y, A.D, R.T, F.İ ve H.P’nin ör­güt üye­si ol­du­ğu tes­pit edil­di. H.P’nin ise or­ga­ni­za­tör yar­dım­cı­sı ol­du­ğu ve göç­men­le­re ek­mek te­da­rik et­ti­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT