BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­do­nez­ya’da 3 bombacıya i­dam

En­do­nez­ya’da 3 bombacıya i­dam

En­do­nez­ya’nın Ba­li A­da­sı’n­da 2002 yı­lın­da mey­da­na ge­len bom­ba­lı sal­dı­rıy­la il­gi­li tu­tuk­la­nan 3 ki­şi i­dam e­dil­di.En­do­nez­ya’nın Ba­li A­da­sı’n­da 2002 yı­lın­da mey­da­na ge­len bom­ba­lı sal­dı­rıy­la il­gi­li tu­tuk­la­nan 3 ki­şi i­dam e­dil­di. T­vO­ne Te­le­viz­yo­nu’nun ha­be­ri­ne gö­re, pat­la­ma­nın so­rum­lu­su İ­mam Sa­mud­ra, Am­ro­zi ve Mukh­las kod ad­lı A­li G­huf­ron i­sim­li 3 ki­şi, tu­tuk­lu bu­lun­duk­la­rı Nu­sa­kam­ban­gan A­da­sı’n­da i­dam e­dil­di. Ba­li’de 2002 yı­lın­da mey­da­na ge­len o­lay­da, ço­ğu tu­rist ol­mak ü­ze­re 202 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT