BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 3 ya­şın­da­ki ço­cuk evde ­ya­na­rak öl­dü

3 ya­şın­da­ki ço­cuk evde ­ya­na­rak öl­dü

Polis olay yerinde incelemede bulundu.Ak­sa­ray Coğ­la­ki Ma­hal­le­si’nde bir apart­ma­nın 1.ka­tın­da otu­ran Ful­ya Y’ye ait ev­de kö­mür so­ba­sı­nın dev­ril­me­si so­nu­cu yan­gın çık­tı. Va­tan­daş­la­rın ha­ber ver­me­si üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri, uzun uğ­raş­lar so­nun­da yan­gı­nı sön­dür­dü. Olay­da, 3 ya­şın­da­ki Ka­an Y. ya­na­rak öl­dü. Kü­çük ço­cu­ğun ce­se­di, alev­ler­den ko­run­mak için sı­ğın­dı­ğı ka­ne­pe­nin ar­ka kıs­mın­da bu­lun­du. Du­man­dan ze­hir­le­nen bir it­fa­iye eri ile ev­de bu­lu­nan Fat­ma Ç. ise Ak­sa­ray Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT