BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 200 bin YTL’lik al­tı­nı a­lıp kaç­tı­lar

200 bin YTL’lik al­tı­nı a­lıp kaç­tı­lar

An­ka­ra’da mas­ke­li 5 ki­şi ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ku­yum­cu soy­gu­nun­da 200 bin YTL de­ğe­rin­de al­tın ça­lın­dı.An­ka­ra’da mas­ke­li 5 ki­şi ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ku­yum­cu soy­gu­nun­da 200 bin YTL de­ğe­rin­de al­tın ça­lın­dı. Si­te­ler sem­ti Şe­hit İs­ma­il Ba­şa­ran Cad­de­si’n­de ak­şam sa­at­le­rin­de mas­ke­li 5 ki­şi, pom­pa­lı tü­fek­le İz­zet A’ya a­it ku­yum­cu dük­ka­nı­na gir­di. Ka­zan il­çe­sin­den çal­dık­la­rı a­raç­la soy­gun ya­pa­cak­la­rı ku­yum­cu­ya ge­len soy­gun­cu­lar, dük­kan sa­hi­bi­ni pom­pa­lı tü­fek­le teh­dit et­ti. Soy­gun­cu­lar, vit­rin­de bu­lu­nan yak­la­şık 200 bin YTL de­ğe­rin­de­ki 5 ki­lo al­tı­nı a­la­rak kaç­tı. İz­zet A’nın o­la­yı 155’e bil­dir­me­si ü­ze­ri­ne po­lis, soy­gun­cu­la­rı bu­la­bil­mek i­çin ça­lış­ma baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT