BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Il­gın 5910211 İs­tan­bul 4285785 BAĞ­CI­LAR: Ez­gi 5158918 Mer­kez 5500602 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ber­rin 6427512 Haz­ne­dar 6421939 Nur 4422551 Ül­kü 5556329 Ye­şim 4521031 BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy Çi­çek 5423900 Işık 5709485 Umay 5439269 Hi­jen­ya 5743082 Can 6622473 BAY­RAM­PA­ŞA: Se­da 5443244 BE­ŞİK­TAŞ: Cem 2633072 Ne­şe 2662650 Nek­tar 3528532 Ya­se­min 2581589 BE­YOĞ­LU: De­niz 2491363 Nur 3618030 Or­ki­de 2379402 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Def­ne 6699659 Gül 8536932 Öz­dal 8805820 Ye­ni Üs­tün 6890826 Bü­yük­çek­me­ce Za­fer Ecz. 8831352 Ha­ri­ka 8638484 Di­lem 8610622 Sa­ru­han 8750484 Mer­kez 6998509 ÇA­TAL­CA: Ka­le­içi 7872023 Ha­dım­köy 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: Se­ra 5208915 ESEN­LER: Şa­hin 6280091 Sağ­lık 5686657 EYÜP: Yıl­maz 4270276 İs­lam­bey 5781630 Kar­de­len 3603555 FA­TİH: Er­dem 5841266 Şa­fak 5236531 Us­lu 6334164 Aka­lın 5340780 Uğur 6213105 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Gü­rol 5382223 Umut 6092408 Ta­ner 5975100 Pir­han 4192308 Der­man Su­nar 5452325 Sağ­lık 4766936 GÜN­GÖ­REN: Efen­di­ler 5561521 Yü­cel 5537853 Zey­nep 4815805 KA­ĞIT­HA­NE: Sa­yar 2954852 Ye­şil­ce 2803927 Nil­gün 2642873 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Ka­ra­taş 6782159 Me­li­ta 4871020 Esin 6985552 Mu­rat 5791247 Ye­ni 5790127 Ay­şe­gül 4259660 SA­RI­YER: Bü­yük Ec­za­ne 2234840 Re­şit­pa­şa 2776323 Se­ma 2429145 Sİ­LİV­Rİ: La­le 7280820 Gü­lay 7318824 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe 2894282 Şük­ran 2138272 Pe­ri 2465183 Uğur 2474610 ZEY­TİN­BUR­NU: Ak­gün 6656613 Çır­pı­cı Ka­ra­de­niz 6792865 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da Ec­za­ne­si 3812112 Ye­ni 3823800 Halk 3518432 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Güz 4654129 Tü­lay 4135166 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Işık 4167766 Ya­se­min 3625508 Ömür 5664679 Öz­soy 3635277 Tun­cay 3406705 Yal­çın 3386729 Ye­ni Bu­rak 4781200 Can­se­ver 3470092 Su­na 3255017 Ve­ra 3407624 Ahu 4696351 Umut 5748148 KAR­TAL: Ye­ni Şi­fa 4428596 Emek 5179808 Ok­çu 3771307 Mal­ko­çoğ­lu 5617181 Tur­ku­az 4512805 Ha­yat 3892234 Na­moğ­lu 4753385 MAL­TE­PE: Kul 3058454 Der­man 3673828 Gü­neş 3522172 PEN­DİK: Za­fer 5951337 De­va 3928903 Kay­nar­ca 3961645 Tu­na­han 3903257 SUL­TAN­BEY­Lİ: Cenk 3980112 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Şen­gül 7115204 TUZ­LA: Öz­lem 3958541 Ege 4236111 ÜM­RA­Nİ­YE: Ya­şam 3643575 Ye­lit 5401415 Hu­zur 6218365 Kö­ker 6417406 Ir­mak 6311692 Bil­ge 3357517 Si­te­ler 4150365 ÜS­KÜ­DAR: Ve­fa 3217081 Gü­zel­te­pe 3183486 He­ki­moğ­lu 4811734 Fi­liz Du­man 3103405 Fü­sun 3274600 Rıh­tım 3426130
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT