BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BURSA kazanmayı unuttu 1-1

BURSA kazanmayı unuttu 1-1

Son 3 ma­çı­nı kay­be­den Bur­saspor, İs­tan­bul’dan 1 pu­an çı­kar­dıSon 3 ma­çı­nı kay­be­den Bur­saspor, İs­tan­bul’dan 1 pu­an çı­kar­dı 1’ER PU­AN­LA YE­TİN­Dİ­LER An­ka­ra­gü­cü, ce­za­sı se­be­biy­le İs­tan­bul’da oy­na­dı­ğı maç­ta Bur­sas­por i­le 1-1 be­ra­be­re kal­dı. 50. da­ki­ka­da Me­tin’in pa­sıy­la ce­za a­la­nı i­çin­de ka­le­ciy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Mu­rat Er­do­ğan, yer­den bir vu­ruş­la to­pu fi­le­le­re gön­de­re­rek, A.Gü­cü’nü 1-0 ö­ne ge­çir­di. 73. da­ki­ka­da ce­za a­la­nı­nın he­men dı­şın­dan ser­best vu­ruş kul­la­nan Ro­masc­hen­ko, düz­gün bir vu­ruş­la to­pu fi­le­le­re gön­de­re­rek, be­ra­ber­li­ği sağ­la­dı: 1-1. > FEHİM KAYACAN A­ta­türk O­lim­pi­yat S­ta­dı, 8 Ka­sım 2008 >> A.GÜCÜ 1 ­Ser­kan 6 El­ya­sa 6 ­De So­u­za 6 C­ha­a­ba­ni 6 ­Mu­rat Du­ru­er 6 (İb­ra­him dk.79) 4 ­Gök­han 6 (Ig­le­si­as dk.84) ? ­Bar­ba­ros 6 ­Cem Can 6 ­Le­and­ro 4 (Me­tin dk.46) 6 ­Mu­rat Er­do­ğan 6 ­Ja­ba 5 T.D. Ü­nal Ka­ra­man >> BURSA 1 I­van­kov 6 ­Ve­li 6 Ö­mer 6 İb­ra­him 6 ­Mus­ta­fa Ke­çe­li 6 ­Ye­nal 6 ­Vol­kan 5 ­Yu­suf 6 ­Ro­masc­hen­ko 7 (İs­ma­il dk.86) ? ­Ser­can 5 (Zu­ni­ga dk.74) 4 ­Gök­han 5 (Me­lo dk.65) 4 T.D. ­Gü­venç Kur­tar GOL­LER: Mu­rat Er­do­ğan (dk.50), Ro­masc­hen­ko (dk.73) HA­KEM­LER: İl­ker Me­ral, Mu­rat Şa­hin, Meh­met Cem Ha­noğ­lu
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT