BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gay­ri­men­kul en i­yi ya­tı­rım

Gay­ri­men­kul en i­yi ya­tı­rım

Ko­ray İn­şa­at AŞ Ge­nel Mü­dü­rü Şa­mil Ça­par, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.Ko­ray İn­şa­at AŞ Ge­nel Mü­dü­rü Şa­mil Ça­par, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Ça­par en gü­ven­li ya­tı­rı­mın gay­rimen­kul ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak “Gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­te­ri­yor. Bu da in­san­la­rın ya­tı­rım yap­ma iç­gü­dü­sün­den kay­nak­la­nı­yor. Gay­ri­men­kul al­mak, için­de bu­lun­du­ğu­muz bu eko­no­mik be­lir­siz­lik or­ta­mın­da en gü­ven­li ya­tı­rım” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT