BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gay­ri­men­kul en i­yi ya­tı­rım

Gay­ri­men­kul en i­yi ya­tı­rım

Ko­ray İn­şa­at AŞ Ge­nel Mü­dü­rü Şa­mil Ça­par, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­ter­di­ği­ni söy­le­di.Ko­ray İn­şa­at AŞ Ge­nel Mü­dü­rü Şa­mil Ça­par, gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Ça­par en gü­ven­li ya­tı­rı­mın gay­rimen­kul ol­du­ğu­nu ak­ta­ra­rak “Gay­ri­men­kul ya­tı­rım­la­rı kriz dö­nem­le­rin­de ar­tış gös­te­ri­yor. Bu da in­san­la­rın ya­tı­rım yap­ma iç­gü­dü­sün­den kay­nak­la­nı­yor. Gay­ri­men­kul al­mak, için­de bu­lun­du­ğu­muz bu eko­no­mik be­lir­siz­lik or­ta­mın­da en gü­ven­li ya­tı­rım” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104123
  % 0.12
 • 3.4906
  % -0.5
 • 4.1771
  % -0.29
 • 4.7234
  % -0.71
 • 145.551
  % 0.08
 
 
 
 
 
KAPAT