BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­va am­bu­lan­sı be­bek kur­tar­dı

Ha­va am­bu­lan­sı be­bek kur­tar­dı

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın dün açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Do­ğu’da­ki ilk ha­va am­bu­lans sis­te­mi­nin dün­kü ça­lış­ma­sın­da, Er­zin­can’dan he­li­kop­ter­le Er­zu­rum’a ge­ti­ri­len ka­na­ma­lı has­ta, sağ­lık­lı bir er­kek ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di.Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın dün açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı Do­ğu’da­ki ilk ha­va am­bu­lans sis­te­mi­nin dün­kü ça­lış­ma­sın­da, Er­zin­can’dan he­li­kop­ter­le Er­zu­rum’a ge­ti­ri­len ka­na­ma­lı has­ta, sağ­lık­lı bir er­kek ço­cuk dün­ya­ya ge­tir­di. Gü­müş­ha­ne’nin Şi­ran il­çe­sin­de otu­ran Sem­ra Ka­ra­ca, Ne­ne Ha­tun Ka­dın Do­ğum ve Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­sin­de ya­pı­lan mü­da­ha­ley­le do­ğum yap­tı.
Kapat
KAPAT