BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Holl­ywo­od’un ‘sert a­dam­la­rı’ ay­nı film­de

Holl­ywo­od’un ‘sert a­dam­la­rı’ ay­nı film­de

Holl­ywo­od’un ak­si­yon ve ma­ce­ra film­le­ri­nin ta­nın­mış oyun­cu­la­rı, ay­nı pro­je için bir­leş­ti.Holl­ywo­od’un ak­si­yon ve ma­ce­ra film­le­ri­nin ta­nın­mış oyun­cu­la­rı, ay­nı pro­je için bir­leş­ti. “Ram­bo” ve “Rocky” se­ri­si­nin ün­lü ak­tö­rü Sylves­ter Stal­lo­ne’nin yö­ne­te­ce­ği “Ex­pand­les” ad­lı ya­pım­da, ak­si­yon film­le­ri­nin de­ğiş­mez oyun­cu­la­rı Jet Li ile Ja­son Stat­ham rol ala­cak. Stal­lo­ne, ken­di­si­nin se­nar­yo­su­nu ya­zıp yö­ne­te­ce­ği film­de bu­lu­şan “sert üç­lü­ye” Os­car­lı oyun­cu Fo­rest Whi­ta­ker’ın ka­tıl­ma­sı için de tek­lif gö­tür­dü. Çe­kim­le­ri ge­le­cek yıl Şu­bat ayın­da baş­la­ya­cak filmde ekip Gü­ney Ame­ri­ka­lı bir dik­ta­tö­rü de­virecek. Filmin çe­kim­le­ri için 35 mil­yon do­lar ay­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT