BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­ge­ne­kon du­ruş­ma­sı kal­dı­ğı yer­den

Er­ge­ne­kon du­ruş­ma­sı kal­dı­ğı yer­den

Er­ge­ne­kon” da­va­sı kap­sa­mın­da 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­ma­sı­na bu­gün de­vam edi­le­cek.Er­ge­ne­kon” da­va­sı kap­sa­mın­da 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­ma­sı­na bu­gün de­vam edi­le­cek. İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’nce Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde gö­rü­len da­va­nın 11’in­ci du­ruş­ma­sın­da, id­di­ana­me­nin 2112’nci say­fa­sın­dan iti­ba­ren okun­ma­sı­na de­vam edil­me­si bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT