BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kız ol­du” di­ye to­ru­nu­nu öl­dü­rüp pa­zar ye­ri­ne at­tı

“Kız ol­du” di­ye to­ru­nu­nu öl­dü­rüp pa­zar ye­ri­ne at­tı

İs­ken­de­run Bu­lut­te­pe Ma­hal­le­si’nde otu­ran Mü­zey­yen G. (29), ka­yın­va­li­de­si Si­ve G. (46) ile bir­lik­te po­li­se baş­vu­ra­rak, 4 ay­lık be­be­ği Ha­ti­ce G’nin ka­çı­rıl­dı­ğı yö­nün­de ih­bar­da bu­lun­du.> Ah­met Se­her HA­TAY İHA İs­ken­de­run Bu­lut­te­pe Ma­hal­le­si’nde otu­ran Mü­zey­yen G. (29), ka­yın­va­li­de­si Si­ve G. (46) ile bir­lik­te po­li­se baş­vu­ra­rak, 4 ay­lık be­be­ği Ha­ti­ce G’nin ka­çı­rıl­dı­ğı yö­nün­de ih­bar­da bu­lun­du. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen gü­ven­lik güç­le­ri, mi­nik kı­zın otur­duk­la­rı evin yak­la­şık 600 met­re ile­ri­sin­de yer alan Yıl­dı­rım­te­pe Ma­hal­le­si’nde­ki bir pa­zar ye­rin­de ce­se­di­ni bul­du. Ya­pı­lan otop­si­de be­be­ğin vü­cu­dun­da darp iz­le­ri­ne rast­lan­dı. İfa­de­le­ri­ne baş­vu­ru­lan an­ne Mü­zey­yen G, ka­yın­va­li­de­si Si­ve G’nin, ku­ca­ğın­dan dü­şür­dü­ğü be­be­ği­nin, ba­şı­nı seh­pa­ya çarp­ma­sı so­nu­cu öl­dü­ğü­nü, ce­se­di­ni de pa­zar ye­ri­ne gö­tür­dü­ğü­nü id­di­a et­ti. An­ne Mü­zey­yen G, ba­ba­an­ne Si­ve G. ile de­de Zü­be­yir G’yi gö­zal­tı­na alın­dı. Be­be­ğin da­yı­sı ise ba­ba­an­ne­si­nin kız ol­du­ğu için mi­nik to­ru­nu­nu sev­me­di­ği­ni ve kız kar­de­şi­ne kö­tü dav­ran­dı­ğı­nı id­di­a et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT