BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mü­te­ah­hit ve ye­ğe­ni gö­çük al­tın­da öl­dü

Mü­te­ah­hit ve ye­ğe­ni gö­çük al­tın­da öl­dü

Si­vas’ın Gö­lo­va il­çe­sin­de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan iha­le edi­len ka­na­li­zas­yon işi­ni yü­rü­ten fir­ma­nın mü­te­ah­hi­di Hik­met Mut­lu ile ye­ğe­ni Sa­lim Mut­lu iş­çi­le­rin yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı kon­trol eder­ken 5 met­re de­rin­li­ğin­de­ki ka­nal­da mey­da­na ge­len gö­çük so­nu­cu top­rak al­tın­da kal­dı.> Si­nan Yay­lak Sİ­VAS İHA Si­vas’ın Gö­lo­va il­çe­sin­de be­le­di­ye ta­ra­fın­dan iha­le edi­len ka­na­li­zas­yon işi­ni yü­rü­ten fir­ma­nın mü­te­ah­hi­di Hik­met Mut­lu ile ye­ğe­ni Sa­lim Mut­lu iş­çi­le­rin yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­rı kon­trol eder­ken 5 met­re de­rin­li­ğin­de­ki ka­nal­da mey­da­na ge­len gö­çük so­nu­cu top­rak al­tın­da kal­dı. Olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den mü­te­ah­hit ve ye­ğe­ni mor­ga kal­dı­rı­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT