BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir ku­tu çi­ko­la­ta 12 bin YTL

Bir ku­tu çi­ko­la­ta 12 bin YTL

Lüb­na­n’­da üre­ti­len ve dün­ya­ca ün­lü İn­gi­liz Har­rods ma­ğa­za­sın­da sa­tı­lan bir ku­tu çi­ko­la­ta 12 bin YTL’­ye sa­tı­lı­yor.Lüb­na­n’­da üre­ti­len ve dün­ya­ca ün­lü İn­gi­liz Har­rods ma­ğa­za­sın­da sa­tı­lan bir ku­tu çi­ko­la­ta 12 bin YTL’­ye sa­tı­lı­yor. Lüb­na­n’­da­ki Patc­hi şir­ke­ti ta­ra­fın­dan üre­ti­len çi­ko­la­ta­la­rın her bi­ri özel sü­et ku­ma­şa sa­rı­lı ve 24 ayar al­tın kap­la­ma gül­ler­le süs­lü Patc­hi şir­ke­ti­nin Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Ve­ra Has­san, çi­ko­la­ta­nın de­ri ku­tu­su­nun Hin­dis­tan ve Çi­n’­den ge­len ipek­le süs­len­di­ği­ni ifa­de ede­rek, ku­tu­nun için­de­ki ay­raç­la­rın al­tın ve pla­tin­den ol­du­ğu­nu, 49 çi­ko­la­ta­nın bu­lun­du­ğu ku­tu­nun İn­gil­te­re­’de 5 bin ster­li­ne (12 bin YTL) sa­tıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT