BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­ga­ra içince u­çak­tan in­di­ril­di

Si­ga­ra içince u­çak­tan in­di­ril­di

Su­da­n’­dan Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın Ri­yad şeh­ri­ne se­fer ya­pan THY uçağında bu­lu­nan Erit­re uy­ruk­lu bir yol­cu, si­ga­ra iç­me­ye kal­kı­şın­ca mü­ret­te­bat ta­ra­fın­dan uya­rıl­dı.Su­da­n’­dan Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın Ri­yad şeh­ri­ne se­fer ya­pan THY uçağında bu­lu­nan Erit­re uy­ruk­lu bir yol­cu, si­ga­ra iç­me­ye kal­kı­şın­ca mü­ret­te­bat ta­ra­fın­dan uya­rıl­dı. Mü­ret­te­ba­tın uya­rı­la­rı­na al­dır­ma­yan yol­cu, du­ru­mun pi­lo­ta bil­di­ril­me­si üze­ri­ne Ada­na Ha­va­li­ma­nı­’na ya­pı­lan acil iniş son­ra­sı uçak­tan in­di­ril­di. Ha­va­li­ma­nın­da bek­le­ti­len yol­cu­nun, İs­tan­bu­l’­a gön­de­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 109330
  % -0.31
 • 3.867
  % -0.62
 • 4.5554
  % -0.6
 • 5.158
  % -1.19
 • 156.209
  % -0.25
 
 
 
 
 
KAPAT