BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 17 ço­cu­ğa te­ca­vüz eden sa­pı­ğa 8 idam

17 ço­cu­ğa te­ca­vüz eden sa­pı­ğa 8 idam

Ku­vey­t’­te bir mah­ke­me, 17 ço­cu­ğa te­ca­vüz­den suç­lu bu­lu­nan Mı­sır­lı Ci­had El Sa­adi’­yi (27) 8 de­fa ida­ma mah­kum et­ti. “Ha­val­li ca­na­va­rı­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan zan­lı­nın suç­la­rı­nı ka­bul et­ti­ği bil­di­ril­di.Ku­vey­t’­te bir mah­ke­me, 17 ço­cu­ğa te­ca­vüz­den suç­lu bu­lu­nan Mı­sır­lı Ci­had El Sa­adi’­yi (27) 8 de­fa ida­ma mah­kum et­ti. “Ha­val­li ca­na­va­rı­” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan zan­lı­nın suç­la­rı­nı ka­bul et­ti­ği bil­di­ril­di. Ad­li kay­nak­lar, mah­ke­me­nin El Sa­adi’­yi her bir olay­dan ay­rı ay­rı yar­gı­la­dı­ğı­nı ve 6 de­fa ida­ma, bir de­fa da ömür bo­yu hap­se mah­kum edi­len Mı­sır­lı­nın 2 idam ce­za­sı­nın da tem­yiz­de onan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT