BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağdat yine kan gölü: 28 ölü

Bağdat yine kan gölü: 28 ölü

Bağ­da­t’­ta dün sa­bah peş ­pe­şe pat­la­yan 8 bom­bay­la sar­sıl­dı.Bağ­da­t’­ta dün sa­bah peş ­pe­şe pat­la­yan 8 bom­bay­la sar­sıl­dı. 28 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çocukların da bulunduğu 48 Irak­lı da ya­ra­lan­dı. Es­va­tül Irak Ha­ber Ajan­sı, Sün­ni­le­r’­in ya­şa­dı­ğı Aza­mi­ye sem­tin­de bom­ba yük­lü araçla bir pa­zar ye­ri­ne sal­dı­rı ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni, in­san­la­rın ya­ra­lı­la­ra yar­dım için olay ma­hal­li­ne gel­me­le­ri üze­ri­ne de di­ğer in­ti­har bom­ba­cı­sı­nın da üze­rin­de­ki bom­ba­la­rı pat­lat­tı­ğı­nı bil­dir­di. Sı­ra­lı pat­la­ma yön­te­mi, Ira­k’­ta sık sık uy­gu­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT