BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tay­lan­d’­da yine kuş gri­bi va­ka­sı

Tay­lan­d’­da yine kuş gri­bi va­ka­sı

Tay­lan­d’­da 10 ay son­ra ilk de­fa kuş gri­bi va­ka­sı be­lir­len­di.Tay­lan­d’­da 10 ay son­ra ilk de­fa kuş gri­bi va­ka­sı be­lir­len­di. Ta­rım Ba­ka­nı Som­sak Pri­sa­na-anan­ta­kul, bir çift­lik­te 7 ta­vu­ğun te­lef ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan test­ler­de H5N1 vi­rü­sü­ne rast­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. 7 ta­vu­ğun öl­dü­ğü bir ai­le­ye ait olan kü­mes­te­ki di­ğer 10 ta­vu­ğun da ted­bir ola­rak it­laf edil­di­ği bil­di­ril­di. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­’ne gö­re, kuş gri­bi­nin has­ta kuş­lar­la doğ­ru­dan te­mas ile in­san­la­ra bu­laş­ma­sı so­nu­cu şim­di­ye ka­dar dün­ya ça­pın­da en az 245 ki­şi öl­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116139
  % 0.22
 • 3.7715
  % 0.48
 • 4.6617
  % 0.11
 • 5.2605
  % -0.02
 • 162.318
  % -0.22
 
 
 
 
 
KAPAT