BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rus­ya: IMF ­ye­ter­siz

Rus­ya: IMF ­ye­ter­siz

Rus­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı Alek­siy Kud­rin, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’nun (IMF) kü­re­sel eko­no­mik kriz­le mü­ca­de­le­de ye­ter­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Mos­ko­va’nın IMF ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­da re­form ya­pıl­ma­sı is­te­ği­ni tek­rar­la­dı.Rus­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı Alek­siy Kud­rin, Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu’nun (IMF) kü­re­sel eko­no­mik kriz­le mü­ca­de­le­de ye­ter­siz ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Mos­ko­va’nın IMF ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­da re­form ya­pıl­ma­sı is­te­ği­ni tek­rar­la­dı. Krem­lin’den üst dü­zey yet­ki­li de ge­çen haf­ta IMF’yi eleş­ti­re­rek, “IMF, borç­la­rı­na si­ya­si de­ğil ma­li şart­lar koy­ma­lı” de­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT