BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pe­ga­sus’tan 45 YTL’ye uçak bi­le­ti kam­pan­ya­sı

Pe­ga­sus’tan 45 YTL’ye uçak bi­le­ti kam­pan­ya­sı

Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı’ndan ya­pı­lan uçuş­lar­da ge­çi­ci bir sü­re­li­ği­ne in­di­ri­me gi­di­yor.Pe­ga­sus Ha­va­yol­la­rı, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı’ndan ya­pı­lan uçuş­lar­da ge­çi­ci bir sü­re­li­ği­ne in­di­ri­me gi­di­yor. Pe­ga­sus’tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­ala­nı’ndan An­tal­ya, An­ka­ra, Ada­na ve Trab­zon’a kar­şı­lık­lı se­fer­ler için 12-18 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da bi­let alan­lar, her şey da­hil tek yön 45 YTL’den baş­la­yan fi­yat­lar­la uça­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT