BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­da Mar­ket­le­rin­de ne alır­san tek fi­yat

Bur­da Mar­ket­le­rin­de ne alır­san tek fi­yat

Bur­da Mar­ket­le­ri, 27 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek olan “Alış­ve­riş Şen­li­ği” kam­pan­ya­sı ile ürün­le­ri­ne ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re tek fi­yat uy­gu­lu­yor.Bur­da Mar­ket­le­ri, 27 Ka­sım’a ka­dar sü­re­cek olan “Alış­ve­riş Şen­li­ği” kam­pan­ya­sı ile ürün­le­ri­ne ka­te­go­ri­le­ri­ne gö­re tek fi­yat uy­gu­lu­yor. Bur­da’nın “tek fi­yat se­pet­le­rin­de” ne alır­san; 0.50 YKR-0.75 YKR-1.00 YTL, 1.50 YTL-2.00 YTL -2.50 YTL’ye... Ay­rı­ca Bur­da­kart ile 25 YTL ve üze­ri alış­ve­riş ya­pan­lar top­la­dı­ğı pu­an­la­ra gö­re he­di­ye ka­za­nı­yor. 50 ki­şi ise ya­pı­lan çe­ki­liş­le Shap­lo­rens mar­ka 82 ek­ran plaz­ma­nın sa­hi­bi ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT