BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Col­le­zi­one’dan ça­lı­şan­la­ra özel

Col­le­zi­one’dan ça­lı­şan­la­ra özel

Col­le­zi­one son­ba­har-kış ko­lek­si­yo­nu ile ye­ni bir so­luk ge­ti­ri­yor. Yo­ğun iş hayatı uy­gun ola­rak ha­zır­la­nan ‘El Di­no’ ko­lek­si­yo­nu raf­lar­da ye­ri­ni al­dı.Col­le­zi­one son­ba­har-kış ko­lek­si­yo­nu ile ye­ni bir so­luk ge­ti­ri­yor. Yo­ğun iş hayatı uy­gun ola­rak ha­zır­la­nan ‘El Di­no’ ko­lek­si­yo­nu raf­lar­da ye­ri­ni al­dı. Ko­lek­si­yon­da, si­yah ve gri­nin bü­tün ton­la­rı, ki­re­mit kır­mı­zı­sı, pud­ra pem­be­si, be­yaz, kah­ve ton­la­rı kul­la­nıl­dı. Bas­kı üze­ri taş­lar­la süs­len­miş t-shirt­ler, si­yah be­yaz et­ki­li eko­se­ler, ba­sen­den bol­la­şan kla­sik ke­sim­li pan­to­lon­lar, ce­ket etek ta­kım­lar, bi­lek­te fit ke­sim pan­to­lon­lar, kı­sa ce­ket­ler, ka­pi­to­ne et­ki­li yağ­mur­luk­lar, yük­sek bel­ler, göm­lek­ler­de yük­sek vo­lüm­ler, eva­ze etek­ler, tru­va­kar kol­lu ce­ket­ler, tüp etek­ler, eko­se bo­le­ro ve pe­le­rin­ler grup­ta gö­ze çar­pan de­tay­lar ara­sın­da yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT