BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oto­gaz­ ve tüpgaza yüz­de 20 in­di­rim

Oto­gaz­ ve tüpgaza yüz­de 20 in­di­rim

Oto­gaz ola­rak kul­la­nı­lan li­kit pet­rol ga­zın (LPG) lit­re fi­ya­tın­da yüz­de 15 ile 20 ara­sın­da, 12 ki­log­ram­lık ev ti­pi tüp­gaz fi­ya­tın­da ise yüz­de 10.3 in­di­rim ya­pıl­dı.Oto­gaz ola­rak kul­la­nı­lan li­kit pet­rol ga­zın (LPG) lit­re fi­ya­tın­da yüz­de 15 ile 20 ara­sın­da, 12 ki­log­ram­lık ev ti­pi tüp­gaz fi­ya­tın­da ise yüz­de 10.3 in­di­rim ya­pıl­dı. İn­di­rim­le, An­ka­ra’da­ki da­ğı­tım is­tas­yon­la­rın­da lit­re fi­ya­tı 1.90 ile 1.95 ara­sın­da de­ği­şen oto­gaz, An­ka­ra’da­ki akar­ya­kıt da­ğı­tım is­tas­yon­la­rın­da 1.49 YTL ile 1.54 YTL ara­sın­da sa­tıl­ma­ya baş­lan­dı. İs­tan­bul’da ise fi­yat 2.01-2.10 YTL’den 1.65-1.80 YTL’ye ge­ri­le­di. 12 ki­log­ram­lık tüp­gaz 48.50 YTL’den 43.50 YTL’ye, pik­nik tü­pü de 9 YTL’den 8.25 YTL’ye in­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT