BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Antalya öykücüleri ağırlıyor

Antalya öykücüleri ağırlıyor

An­tal­ya Sa­nat­çı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len ede­bi­yat­çı­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek 9. An­tal­ya Öy­kü Gün­le­ri, 14 Ka­sım­da baş­la­ya­cak.An­tal­ya Sa­nat­çı­lar Der­ne­ği ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tür­ki­ye’nin ön­de ge­len ede­bi­yat­çı­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­cek 9. An­tal­ya Öy­kü Gün­le­ri, 14 Ka­sım­da baş­la­ya­cak. 2 gün sü­re­cek Öy­kü Gün­le­ri’nde, “Öy­kü­de taş­ra­nın ru­hu”, “Mart, Ey­lül ve öy­kü”, “Ya­zar­la­rın yal­nız­lık­la ve ka­la­ba­lık­la iliş­ki­si”, “Ak­de­niz’in koy­nun­da yaz­mak”, gi­bi ko­nu­lar­ konuşulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT