BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ro­man­ya’dan “İb­ret ol­sun di­ye” ödül

Ro­man­ya’dan “İb­ret ol­sun di­ye” ödül

Yö­net­men Ne­ca­ti Sön­mez’in “İb­ret ol­sun di­ye” ad­lı bel­ge­se­li, Ro­man­ya’nın Te­meş­var ken­tin­de dü­zen­le­nen “Do­cum­Fest-Ulus­la­ra­ra­sı Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li”nde 28 film ara­sın­dan özel man­si­yon ödü­lü ka­zan­dı.Yö­net­men Ne­ca­ti Sön­mez’in “İb­ret ol­sun di­ye” ad­lı bel­ge­se­li, Ro­man­ya’nın Te­meş­var ken­tin­de dü­zen­le­nen “Do­cum­Fest-Ulus­la­ra­ra­sı Bel­ge­sel Film Fes­ti­va­li”nde 28 film ara­sın­dan özel man­si­yon ödü­lü ka­zan­dı. Tür­ki­ye’de­ki ölüm ce­za­sı uy­gu­la­ma­la­rı­nı; in­sa­ni bir pers­pek­tif­le ele alan film, Ulus­la­ra­ra­sı İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’nde “En iyi bel­ge­sel ödü­lü (Al­tın Ka­ra­göz)” al­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT