BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gü­pe­gün­düz si­lah­lı soy­gun

Gü­pe­gün­düz si­lah­lı soy­gun

Bağ­cı­lar’da bir teks­til fir­ma­sın­da ça­lı­şan Hü­se­yin İ, ban­ka­dan çek­ti­ği 29 bin 500 li­ra i­le ça­lış­tı­ğı şir­ke­te gel­di.Bağ­cı­lar’da bir teks­til fir­ma­sın­da ça­lı­şan Hü­se­yin İ, ban­ka­dan çek­ti­ği 29 bin 500 li­ra i­le ça­lış­tı­ğı şir­ke­te gel­di. Bu sı­ra­da Hü­se­yin İ’nin a­ra­cı­na ar­ka­dan yak­la­şan si­lah­lı 3 ki­şi, a­ra­ba­nın ca­mı­nı el­le­rin­de­ki si­la­hın kab­za­sıy­la kı­ra­rak, pa­ra­nın bu­lun­du­ğu zar­fı a­lıp kaç­tı. Hü­se­yin İ, hır­sız­la­rın si­lah­lı ol­ma­sı se­be­biy­le mü­da­ha­le e­de­me­di­ği­ni söy­le­di. O­lay ye­ri­ne ge­len po­lis e­kip­le­ri in­ce­le­me­le­re baş­lar­ken, Hü­se­yin İ. i­fa­de­si a­lın­mak ü­ze­re Gü­neş­li Po­lis Ka­ra­ko­lu’na gö­tü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT