BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma Be­yaz Sa­ray’da Bush ile bir ara­ya gel­di

Oba­ma Be­yaz Sa­ray’da Bush ile bir ara­ya gel­di

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, ABD’nin 44’ün­cü Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma ile Be­yaz Sa­ray’da bir ara­ya gel­di.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush, ABD’nin 44’ün­cü Baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma ile Be­yaz Sa­ray’da bir ara­ya gel­di. ABD’de 4 ka­sım baş­kan­lık se­çi­mi­ni ka­za­nıp, ül­ke­nin ilk si­yah ba şka­nı ola­rak ta­ri­he ge­çen Oba­ma, eşi Mic­hel­le ile bir­lik­te, Bush’un da­ve­ti üze­ri­ne Be­yaz Sa­ray’ı zi­ya­ret et­ti. Bush ve eşi Lau­ra, Oba­ma çif­ti­ni ka­pı­da kar­şı­la­dı. Oba­ma, 20 Ocak 2009’da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ye­min tö­re­nin­den son­ra ABD baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni res­men ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT