BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mer­kel: Tür­ki­ye i­le bir­lik­te ­Kıb­rıs p­rob­le­mi­ni çöz­me­li­yiz

Mer­kel: Tür­ki­ye i­le bir­lik­te ­Kıb­rıs p­rob­le­mi­ni çöz­me­li­yiz

Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­zü­mü ko­nu­sun­da da ça­ba har­can­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ge­le­cek ne­sil­le­rin biz­le­re ne­den yıl­lar­ca bir­şey ya­pa­ma­dı­ğı­mı­zı sor­ma­ma­la­rı i­çin Kıb­rıs ko­nu­sun­da Tür­ki­ye i­le bir­lik­te bir­şey­ler yap­ma­mız la­zım” dedi.Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel, Kıb­rıs me­se­le­si­nin çö­zü­mü ko­nu­sun­da da ça­ba har­can­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Ge­le­cek ne­sil­le­rin biz­le­re ne­den yıl­lar­ca bir­şey ya­pa­ma­dı­ğı­mı­zı sor­ma­ma­la­rı i­çin Kıb­rıs ko­nu­sun­da Tür­ki­ye i­le bir­lik­te bir­şey­ler yap­ma­mız la­zım” dedi. Merkel, dün­ya­da hiç­bir ül­ke­nin p­rob­lem­le­ri tek ba­şı­na çö­ze­me­ye­ce­ği­ni, bun­la­rın çö­zü­mü i­çin her ül­ke­nin kat­kı sağ­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni i­fa­de etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT