BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çe­te da­va­sın­da ifa­de ve­rir­ken da­ma­rı pat­la­dı

Çe­te da­va­sın­da ifa­de ve­rir­ken da­ma­rı pat­la­dı

Se­dat Şa­hin ve kar­de­şi Ve­dat Şa­hin’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 54 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı çe­te da­va­sın­da, tu­tuk­lu sa­nık Meh­met Ali Bü­yük­sa­rı­oğ­lu’nun, ifa­de ver­di­ği sı­ra­da da­ha ön­ce stent ta­kı­lan da­ma­rı pat­la­dı.Se­dat Şa­hin ve kar­de­şi Ve­dat Şa­hin’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 54 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı çe­te da­va­sın­da, tu­tuk­lu sa­nık Meh­met Ali Bü­yük­sa­rı­oğ­lu’nun, ifa­de ver­di­ği sı­ra­da da­ha ön­ce stent ta­kı­lan da­ma­rı pat­la­dı. Bü­yük­sa­rı­oğ­lu, ayak­ta ifa­de ve­rir­ken, vü­cu­du­nun ba­cak kıs­mın­dan kan­lar ak­ma­ya baş­la­dı ve ba­yı­la­rak ye­re düş­tü. Du­ruş­ma sa­lo­nun­da­ki jan­dar­ma ve gö­rev­li­le­rin yar­dı­mıy­la ilk tıb­bi mü­da­ha­le­si ya­pı­lan Bü­yük­sa­rı­oğ­lu, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak ame­li­ya­ta alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT