BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 18 ka­çak, las­tik bot­ta yaka­lan­dı

18 ka­çak, las­tik bot­ta yaka­lan­dı

Ay­dın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­sin­de, ya­sa dı­şı yol­lar­dan yurt dı­şı­na git­mek is­te­yen 18 ya­ban­cı uy­ruk­lu şa­hıs ya­ka­lan­dı.> KU­ŞA­DA­SI Ay­dın’ın Ku­şa­da­sı il­çe­sin­de, ya­sa dı­şı yol­lar­dan yurt dı­şı­na git­mek is­te­yen 18 ya­ban­cı uy­ruk­lu şa­hıs ya­ka­lan­dı. Bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren Ku­şa­da­sı Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Ku­şa­da­sı Kör­fe­zi’nde ope­ras­yon dü­zen­le­di. Ekip­ler, las­tik bot­la yurt dı­şı­na git­me­ye ça­lı­şan 8’i Irak, 4’ü Af­ga­nis­tan, 4’ü Mo­ri­tan­ya ve 2’si Erit­re uy­ruk­lu 18 ka­ça­ğı açık de­niz­de ya­ka­la­dı. Ku­şa­da­sı Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı­na tes­lim edi­len ka­çak­lar, iş­lem­le­ri ta­mam­lan­dık­tan son­ra sı­nır dı­şı edil­mek üze­re Ay­dın Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ya­ban­cı­lar Bü­ro Amir­li­ği­ne gön­de­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT