BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dı­köy Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı ser­ti­fi­ka­la­rı­nı al­dı

Ka­dı­köy Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı ser­ti­fi­ka­la­rı­nı al­dı

Dep­rem baş­ta ol­mak üze­re do­ğal afet­ler ve her tür­lü ka­za­ya anın­da mü­da­ha­le edip ha­yat kur­tar­mak için ku­ru­lan Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı, be­ce­ri­le­ri­ne bir de de­niz­de ara­ma kur­tar­ma bil­gi­si ek­le­di.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Dep­rem baş­ta ol­mak üze­re do­ğal afet­ler ve her tür­lü ka­za­ya anın­da mü­da­ha­le edip ha­yat kur­tar­mak için ku­ru­lan Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Ara­ma Kur­tar­ma Ta­kı­mı, be­ce­ri­le­ri­ne bir de de­niz­de ara­ma kur­tar­ma bil­gi­si ek­le­di. De­niz­ci­ler Da­ya­nış­ma Der­ne­ği DAK-SAR’ın ama­tör de­niz­ci­lik eği­ti­mi, de­niz­de ara­ma kur­tar­ma ve tel­siz kul­lan­ma eği­tim­le­ri­ne ka­tı­lan BAK Ka­dı­köy eki­bi, ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rıy­la ser­ti­fi­ka al­ma­ya hak ka­zan­dı. Eği­tim­ler­de ba­şa­rı gös­te­ren eki­be ser­ti­fi­ka­la­rı ise tö­ren­le da­ğı­tıl­dı.a
Kapat
KAPAT