BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram­da ula­şım yüz­de 50 in­di­rim­li

Bay­ram­da ula­şım yüz­de 50 in­di­rim­li

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si, Kur­ban Bay­ra­mı bo­yun­ca top­lu ula­şım araç­la­rı­nın yüz­de 50 in­di­rim­li ol­ma­sı­nı oy bir­li­ğiy­le ka­bul et­ti.Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si, Kur­ban Bay­ra­mı bo­yun­ca top­lu ula­şım araç­la­rı­nın yüz­de 50 in­di­rim­li ol­ma­sı­nı oy bir­li­ğiy­le ka­bul et­ti. Be­le­di­ye Mec­li­si’nin, 20 gün sü­re­cek ka­sım ayı top­lan­tı­la­rı dün baş­la­dı. Top­lan­tı­da, 8-11 Ara­lık gün­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak Kur­ban Bay­ra­mı’nda İETT oto­büs­le­ri, met­ro, tram­vay, Tak­sim-Ka­ba­taş fü­ni­kü­ler hat­tı ile İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri AŞ (İDO) Şe­hir Hat­la­rı va­pur üc­ret­le­ri­nin yüz­de 50 in­di­rim­li ol­ma­sı ko­nu­sun­da su­nu­lan or­tak tek­lif gö­rü­şül­dü. Tek­lif, oy bir­li­ğiy­le ka­bul edil­di.
Kapat
KAPAT