BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Sağ­lık: 6948983 Se­vim: 5903699 BAĞ­CI­LAR: De­mir­kök: 4366258 Mü­ge: 4458320 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ba­yar: 5568848 Ümit: 5541685 Dam­la Ec­za­ne­si 4423642 Yıl­dız: 6537891 Alev: 6397879 BA­KIR­KÖY:Ata­köy Şi­fa: 6619993 Gül: 5723053 Şa­fak: 5710302 Ni­met: 6240036 De­niz: 5744091 BAY­RAM­PA­ŞA: Me­lek: 4172609 Ay­dın: 6180051 BE­ŞİK­TAŞ: Der­ma­ko: 2875219 So­ley: 3271350 Çı­nar: 3511907 Can: 2617860 BE­YOĞ­LU: Ser­pil: 2512683 Hi­lal: 2505020 Nes­rin Özer: 2550311 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bo­ğaz­köy: 6070606 Se­na: 8724275 Dün­ya: 8556200 Çi­çe­koğ­lu: 6890408 Se­def: 8817070 Tuğ­ba: 8634810 Te­pe­cik Ec­za­ne­si 8612566 Ya­ğız: 8752864 Fi­liz: 5969989 ÇA­TAL­CA: Yü­cel: 7891238 Zey­ni: 7711689 EMİ­NÖ­NÜ: Aka­de­mi Ec­za­ne­si 5193305 ESEN­LER: Öz­lem: 4312715 Şü­kür: 4875690 Er­dil: 5627727 EYÜP: Ner­gis: 4271717 Nur­dan: 5632636 Do­ğa: 3601236 FA­TİH: Ece: 5880299 Eda: 5874743 Na­zar: 5294949 Fe­rit: 5211515 Pek­sa­yar: 5233413 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Mi­mar Si­nan: 5378897 Ulaş: 5977190 Na­fi­a: 6504313 Oğuz­han: 5781709 İs­met­pa­şa: 6061705 GÜN­GÖ­REN: İnan: 5065273 Se­zer: 4620182 Uhud: 4823747 KA­ĞIT­HA­NE: Ha­yat Ok­mey­da­nı 2220266 Em­re: 3240164 İrem: 2802905 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Te­pe: 6873241 Ay­şin: 6933375 Atil­la: 4240497 Çar­şı: 5791337 Mi­ne: 4245915 SA­RI­YER: Def­ne: 2854954 Se­lin: 3234343 Ma­den: 2714058 Sİ­LİV­Rİ: Gü­ner: 7276878 Ne­şe: 7317066 ŞİŞ­Lİ: Aya­za­ğa Halk: 2898669 Gay­ret­te­pe: 2116005 Kur­tu­luş Ar­zu: 2504807 Ye­ni Şiş­li: 2480079 ZEY­TİN­BUR­NU: Bir­ben: 4150474 Za­fer: 5580590 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da: 3812112 Mer­kez: 3826392 Ha­yat: 3519907 Kı­na­lı: 3814151 BEY­KOZ: Ka­ra­de­niz: 4130513 Mu­rat: 4792590 KA­DI­KÖY: Pı­nar: 4456971 Bağ­dat: 3552335 Ke­kik: 3567891 Ko­nak: 3370919 Na­zan: 4118482 Saf­ran: 5676528 Faz­lı­oğ­lu: 3360356 Gü­neş: 3363515 Nük­het: 3455222 Ba­rış: 4726366 Nes­rin: 5745647 KAR­TAL: Dra­gos Te­ve­toğ­lu Ecz. 4572112 Yağ­mur: 5172889 Acar: 3773145 Do­ğan: 5617373 Emel: 3094092 Er­türk: 4887949 Se­lin: 4755485 MAL­TE­PE: Em­re: 4274403 Öz­den: 4898510 Ör­me­ci: 3718203 PEN­DİK: Öz­kan: 3785590 Mu­rat: 4833865 Si­nan: 3751747 SUL­TAN­BEY­Lİ: Eren: 3984027 Şİ­LE: Şi­fa: 7218169 Gök­ko­yun: 7113707 TUZ­LA: Çiğ­dem: 3920505 Umut: 3958123 Di­la: 4235226 ÜM­RA­Nİ­YE: Çam­lık: 3657521 Meh­tap: 6125151 Bü­yük: 5276847 Ha­yat: 6415533 Gök­çe: 6324816 İb­ni Si­na: 6300601 Umut: 4558988 ÜS­KÜ­DAR: Il­gar: 3219037 Di­lek: 4862205 Umut: 3249391 Bur­cu: 4745400 Gir­gin: 5300717 Sö­zer: 4743267
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT