BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > I­rak Ha­va­yol­la­rı Bağ­dat­-İs­tan­bul ­se­fer­le­ri­ne baş­la­dı

I­rak Ha­va­yol­la­rı Bağ­dat­-İs­tan­bul ­se­fer­le­ri­ne baş­la­dı

I­rak Ha­va Yol­la­rı­nın Bağ­dat­-İs­tan­bul se­fer­le­ri, yak­la­şık 2 yıl­lık a­ra­dan son­ra ye­ni­den baş­la­dı.



I­rak Ha­va Yol­la­rı­nın Bağ­dat­-İs­tan­bul se­fer­le­ri, yak­la­şık 2 yıl­lık a­ra­dan son­ra ye­ni­den baş­la­dı. THY’nin 26 E­kim 2008’de İs­tan­bul-­Bağ­dat se­fer­le­ri­ni ye­ni­den baş­lat­ma­sı­nın ar­dın­dan, I­rak Ha­va Yol­la­rı da dün Bağ­dat’tan İs­tan­bul’a ilk se­fe­ri­ni ger­çek­leş­tir­di. I­rak Ha­va Yol­la­rı, Bağ­dat­-İs­tan­bul-­Bağ­dat a­ra­sın­da sa­lı, cu­ma ve pa­zar gün­le­ri ol­mak ü­ze­re haf­ta­da 3 gün kar­şı­lık­lı se­fer ger­çek­leş­ti­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT