BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ma­li­li kor­san­lar yi­ne ge­mi ka­çır­dı

So­ma­li­li kor­san­lar yi­ne ge­mi ka­çır­dı

So­ma­li­li kor­san­la­rın Ye­men’in Aden Kör­fe­zi’nde bir Pa­na­ma kar­go ge­mi­si­ni ka­çır­dı­ğı bil­di­ril­di.So­ma­li­li kor­san­la­rın Ye­men’in Aden Kör­fe­zi’nde bir Pa­na­ma kar­go ge­mi­si­ni ka­çır­dı­ğı bil­di­ril­di. 21 ki­şi­lik Fi­li­pin­li mü­ret­te­ba­tın bu­lun­du­ğu ge­mi­nin, ön­ce­ki gün öğ­le­den son­ra ka­çı­rıl­dı­ğı, ge­miy­le ir­ti­ba­tın ku­ru­la­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Ulus­la­ra­ra­sı De­niz­ci­lik Da­ire­si­nin açık­la­ma­sı­na gö­re, bu yıl Hint Ok­ya­nu­su ve Aden Kör­fe­zi’nde 81 ya­ban­cı ge­mi So­ma­li­li kor­san­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Bu ra­kam, ge­çen se­ne­ye gö­re sal­dı­rı­la­rın iki kat art­tı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Sal­dı­rı­lar­da 32 ge­mi­nin ka­çı­rıl­dı­ğı, bun­lar­dan 11’inin ve 200’den faz­la mü­ret­te­batının ha­len So­ma­li­li kor­san­la­rın elin­de ol­du­ğu bil­di­ri­li­yor.
Kapat
KAPAT